SKŁAD SEKCJI

liniapowrót do głównej strony


Skład Sekcji

INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2011-2014
CZŁONKOWIE KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz - Przewodniczący Sekcji IPB, Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. inż. Oleg Kaplinski - Wiceprzewodniczący Sekcji IPB, Politechnika Poznańska

Mgr inż. Wiktor Piwkowski - Członek Sekcji IPB, PZITB, PERI

Prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski - Członek Sekcji IPB, Politechnika Śląska
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Zavadskas Edmundas - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
SEKRETARZ SEKCJI IPB PAN
Dr inż. Paweł Nowak - Politechnika Warszawska
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
CZŁONKOWIE HONOROWI
SYMPATYCYdo góry     powrót do głównej strony