SKŁAD SEKCJI

liniapowrót do głównej strony


Skład Sekcji

INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji

2016-2020

PREZYDIUM SEKCJI
Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka   PRZEWODNICZĄCA  
- Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dr hab. inż. prof. PW Roman Marcinkowski  Wiceprzewodniczący  
- Politechnika Warszawska, filia w Płocku

Dr hab. inż. prof. SGGW Mieczysław Połoński  Wiceprzewodniczący  
- SGGW Warszawa

Dr hab. inż. prof. PK Elżbieta Radziszewska-Zielina  Sekretarz  
- Politechnika Krakowska


CZŁONKOWIE KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Oleg Kaplinski - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz - Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr hab. inż. Ewa Błazik - Borowa - Politechnika Lubelska
Mgr inż. Dariusz Blocher - Budimex S.A.
Mgr inż. Ryszard Trykosko - ZG PZITB.
Mgr inż. Michał Wrzosek - PERI S.A.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Zavadskas Edmundas - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
LISTA HONOROWA (ZAPRASZANYCH) SENIORÓW


linia

Skład Sekcji

INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji

2012-2015
CZŁONKOWIE KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz - Przewodniczący Sekcji IPB, Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. inż. Oleg Kaplinski - Wiceprzewodniczący Sekcji IPB, Politechnika Poznańska

Mgr inż. Wiktor Piwkowski - Członek Sekcji IPB, PZITB, PERI

Prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski - Członek Sekcji IPB, Politechnika Śląska
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI KILiW PAN
Prof. dr hab. inż. Zavadskas Edmundas - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
SEKRETARZ SEKCJI IPB PAN
Dr inż. Paweł Nowak - Politechnika Warszawska
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
CZŁONKOWIE HONOROWI
SYMPATYCYdo góry     powrót do głównej strony