OBRONY I UZYSKANE TYTUŁY CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SEKCJI

liniapowrót do głównej strony


ROK 2018

 • prof. dr hab. inż. JACEK GOŁASZEWSKI 9.05.2018 uzyskany tytuł profesorski. Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa; Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
 • dr hab. inż. KRZYSZTOF ZIMA 16.05.2018 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr inż. ALEKSANDRA RADZIEJOWSKA 27.09.2018 uzyskanie stopnia doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. "Metoda oceny socjalnych właściwości użytkowych obiektów mieszkalnych w aspekcie zrównoważonego budownictwa", Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. MARIUSZ SZÓSTAK 25.04.2018 uzyskanie stopnia doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie rozwoju sytuacji wypadkowej w budownictwie", Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
ROK 2017

 • dr hab. inż. BEATA NOWOGOŃSKA 18.10.2017 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej", Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr hab. inż. AGNIESZKA LEŚNIAK 19.04.2017 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu na roboty budowlane", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr hab. inż. MAGDALENA ROGALSKA 15.03.2017 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Harmonogramowanie procesów budowlanych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr inż. HUBERT ANYSZ 18.10.2017 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do oceny możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych" Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
ROK 2016

 • dr hab. inż. PIOTR JAŚKOWSKI 22.04.2016 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Metodyki zwiększenia niezawodności predyktywnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć budowlanych" na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • dr hab. inż. GRZEGORZ W. GINDA 16.03.2016 zatwierdzenie przewodu habilitacyjnego pt. "Rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych w budownictwie i dziedzinach pokrewnych przy uwzględnieniu niedoskonałości dostępnej informacji" na Politechnice Białostockiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. ANNA KRAWCZYŃSKA-PIECHNA 21.03.2016 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Interaktywna metoda planowania robót betonowych z analizą efektywności wykorzystania deskowań systemowych" Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku
ROK 2015

 • prof. dr hab. inż. ZDZISŁAW HEJDUCKI - 16.06.2015 uzyskany tytuł profesorski. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie
 • dr hab. inż. ANDRZEJ MINASOWICZ 17.06.2015 powtórna obrona kolokwium habilitacyjnego pt. "Analiza ryzyka w projektowaniu przedsięwzięcia budowlanego" Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr hab. inż. JADWIGA BIZON-GÓRECKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie - 13.02.2015 obrona kolokwium habilitacyjnego pt. "Determinanty sukcesu przedsiębiorstw budowlanych jako uczestników projektów realizowanych w międzynarodowej kooperacji" Obrona kolokwium na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • dr inż. ANETA ZIÓŁKOWSKA 01.04.2015 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wspomaganie realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem metody wartości wypracowanej" Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ROK 2014

 • dr inż. ARTUR KOPER 21.01.2014 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Normowanie procesów monolitycznego budownictwa betonowego na potrzeby planowania robót z uwzględnieniem niepewności danycH" Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku
 • dr hab. inż. JANUSZ KULEJEWSKI 19.11.2014 obrona kolokwium habilitacyjnego Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr inż. JAROSŁAW GÓRECKI 11.04.2014 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Analiza ryzyka kosztów przedsięwzięć budowlanych" Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. IWONA RYBKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska - 26.11.2014 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Ocena ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych" Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ROK 2013

 • dr hab. inż. EDYTA PLEBANKIEWICZ - 19.06.2013 obrona kolokwium habilitacyjnego pt. "Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
 • dr inż. KAMIL PRUSZYŃSKI - doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Geoinżynierii; 13.05.2013 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Metoda harmonogramowania realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu" w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; Instytut Inżynierii Lądowej.
 • dr inż. ROBERT BUCOŃ - 27.02.2013 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Model decyzyjny wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych" Politechnika Lubelska; Wydział Budownictwa i Architektury; Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

ROK 2012

 • dr inż. MARCIN POKORA - 27.11.2012 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Metoda sterowania pracą specjalistycznych zespołów roboczych w planowaniu realizacji wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych" Ministerstwo Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. inż. ANNA SOBOTKA - 12.06.2012 uzyskany tytuł profesorski. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 • dr inż. PIOTR CHYLIŃSKI - 25.01.2012 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Analiza wpływu przerw organizacyjnych na koszt i czas realizacji kompleksu robót budowlanych o cechach permutacyjnego problemu przepływowego" Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; Instytut Budownictwa
 • dr hab. inż. ELŻBIETA RADZISZEWSKA-ZIELINA - 18.01.2012 obrona kolokwium habilitacyjnego pt. "Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej; Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

do góry     powrót do głównej strony