POLECANE LINKI

liniapowrót do głównej strony

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE


Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników BudownictwaCZASOPISMA Punktacja 2015


Komunikat   Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015


Pełny wykaz czasopism punktowanych   Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i punktacja w latach ubiegłych


Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura   11 pkt.

Architecture Civil Engineering Environment   11 pkt.

Archives of Civil Engineering   15 pkt.

Archives of Civil and Mechanical Engineering   30 pkt.

Automation in Construction   40 pkt.

ASCE Journal of Construction Engineering and Management   25 pkt.

ASCE Journal of Management in Engineering   30 pkt.

Baltic Journal of Road and Bridge Engineering   20 pkt.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe   5 pkt.

Budownictwo i Architektura   6 pkt.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska   5 pkt.

Budownictwo, Technologie, Architektura   0 pkt.

Builder   4 pkt.

Czasopismo Techniczne   13 pkt.

Drogi i Mosty   0 pkt.

Drogownictwo   5 pkt.

Geomatics and Environmental Engineering   11 pkt.

International Journal of Strategic Property Management   20 pkt.

Inżynieria Ekologiczna   9 pkt.

Inżynieria i Budownictwo   7 pkt.

Inżynieria i Ochrona Środowiska   9 pkt.

Inżynieria Morska i Geotechnika   6 pkt.

Journal of Civil Engineering and Architecture   0 pkt.

Journal of Civil Engineering and Management   25 pkt.

Journal of Computing in Civil Engineering   30 pkt.

Journal of Construction Engineering and Project Management-ASCE   25 pkt.

Journal of Water and Land Development   14 pkt.

Materiały Budowlane   8 pkt.

Multiple Criteria Decision Making (MCDM)   12 pkt.

Przegląd Budowlany   5 pkt.

Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska   10 pkt.

Technological and Economic Development of Economy   30 pkt.

Zeszyty Nauk. Pol. Częstochowskiej. Budownictwo  8 pkt.

Zeszyty Nauk. Pol. Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka   3 pkt.

Zeszyty Nauk. Pol. Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie   10 pkt.

Zeszyty Nauk. Pol. Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska  0 pkt.

Zeszyty Nauk. Uniw. Zielonogórskiego-Inżynieria Środowiska   7 pkt.

do góry     powrót do głównej strony