Szukaj w portalu słów:
AKTUALNOŚCI
linia
∗   Najbliższa międzynarodowa konferencja Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbędzie się w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej PW w dniach 15-16 października 2015 r. Komunikat, kartę zgłoszeń i bliższe informacje można znaleźć na stronie organizatorów.

∗   Pojawił się komunikat konferencji Krynica 2015. Więcej informacji znajduje się na stronie organizatorów.

∗   W zakładce Konferencje zamieszczono kilka informacji na temat planowanych konferencji w 2015 roku oraz konferencji, które już się odbyły. Zachęcamy do składania referatów i zgłaszania swego udziału.

∗   W zakładce "Materiały z pracy Sekcji" prezentujemy opracowania "Stanowisko Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej w sprawie zasad ewaluacji jednostek naukowych" , 
"Stanowisko Komitetu w sprawie roli nauki we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej"
oraz "Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej" prezentowane na spotkaniach Sekcji.

∗   Za zgodą i na prośbę organizatorów konferencji Construction Resarch Congress 2014 w zakładce "Materiały z pracy Sekcji" publikujemy materiały z konferencji CRC 2014.

∗    Na stronie Linki zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną listą wybranych czasopism punktowanych z branży budowlanej (punktacja z 31.12.2014).

∗   Wszystkich członków Sekcji zachęcamy do nadsyłania informacji o odbytych obronach i opublikowanych artykułach czy książkach. Więcej informacji na stronie Publikacje.


Wejść: monitoring pozycji