Szukaj w portalu słów:
AKTUALNOŚCI
linia
∗   Do końca pażdziernika 2015 roku zostaną przeprowadzone wybory nowych członków KILiW PAN. Wszystkich, którzy otrzymali karty do głosowania (pracownicy samodzielni) zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach!

∗   Najbliższe spotkanie Sekcji (patrz zaproszenie) odbędzie się 16. października 2015 roku, w godz. 12:00 -13.30 na Politechnice Warszawskiej. Przypominamy, że zebrania Sekcji są otwarte i zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną na naszych spotkaniach.

∗   Najbliższa międzynarodowa konferencja Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbędzie się w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej PW w dniach 15-16 października 2015 r. Komunikat, kartę zgłoszeń i bliższe informacje można znaleźć na stronie organizatorów.

∗   W zakładce Konferencje zamieszczono kilka informacji na temat konferencji, które się odbyły w 2015 roku. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

∗   W zakładce "Materiały z pracy Sekcji" prezentujemy opracowania "Stanowisko Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej w sprawie zasad ewaluacji jednostek naukowych" , 
"Stanowisko Komitetu w sprawie roli nauki we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej"
oraz "Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej" prezentowane na spotkaniach Sekcji.

∗    Na stronie Linki zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną listą wybranych czasopism punktowanych z branży budowlanej (punktacja z 31.12.2014).

∗   Wszystkich członków Sekcji zachęcamy do nadsyłania informacji o odbytych obronach i opublikowanych artykułach czy książkach. Więcej informacji na stronie Publikacje.


Wejść: monitoring pozycji