Szukaj w portalu słów:
AKTUALNOŚCI
linia
∗   W wyniku wyborów nowych członków KILiW PAN na kadencję 2014(2015) - 2018 w I etapie do Komitetu zostali wybrani m.in prof. Tadeusz Kasprowicz, prof. Oleg Kapliński oraz prof. Anna Sobotka. Serdecznie gratulejemy!

∗   Najbliższa konferencja Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbędzie się we Wrocławiu na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego w dniach 22-24 czerwca 2016 r. Konferencja połączona będzie z obchodami Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. Kazimierza Czaplińskiego. Publikujemy pierwszy komunikat Organizatorów.

∗    Ukazała się druga monografia opracowana przez członków Sekcji. Jest to praca zbiorowa pod redakcją prof. Tadeusza Kasprowicza pt. "Inżynieria przedsięwzięć budowlanych: rekomendowane metody i techniki". Monografia ukazała się w serii "Studia z zakresu inżynierii" KILiW PAN (Zeszyt nr 91). Pierwsze opracowanie pod redakcją prof. Olega Kaplińskiego ukazało się w 2007 roku i nosiło tytuł "Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych".

∗   W dniach 15-16 października 2015 r w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej PW odbyła się międzynarodowa konferencja Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH. Wybrane referaty prezentowane na konferencji ukażą się w najbliższych numerach czasopism Archives of Civil Engineering i Materiały budowlane. Skróty wszyskich referatów zostały wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

∗   W zakładce zamieszczono kilka informacji na temat konferencji, które się odbyły w 2015 roku. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

∗   Wszystkich członków Sekcji zachęcamy do nadsyłania informacji o odbytych obronach i opublikowanych artykułach czy książkach. Więcej informacji na stronie Publikacje.


Wejść: monitoring pozycji