Szukaj w portalu słów:
AKTUALNOŚCI
linia
∗   Bardzo miło jest nam poinformować, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych Pani Prof. dr hab. inż. Elżbiecie Radziszewskiej - Zielinie z Politechniki Krakowskiej. Serdecznie gratulujemy!

∗   W 2021 roku konferencja naukowo - techniczna Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbędzie się 13-16 października. Organizatorem jej jest Wydział Budownictwa i Nauk Lesnych Politechniki Białostockiej. Bliższe informacje o konferencji zawiera komunikat nr 1 Organizatorów.

∗   Miło jest nam poinformować, że członkami KILiW PAN w kadencji 2020 - 2023 z naszej Sekcji zostali: Pan Prof. Oleg Kapliński, Pani Prof. Anna Sobotka i Pani Dr hab. Elżbieta Radziszewska-Zielina prof. Politechniki Krakowskiej. Serdecznie gratulujemy!

∗   Pani Prof. Elżbieta Radziszewska - Zielina zachęca do przygotowania oryginalnych artykułów do specjalnego wydania czasopisma Sustainability (IF=2.6, 70 punktów) na temat "Technology, Organisation and Management in Sustainable Construction" Więcej informacji tutaj.

∗   Pani Prof. Bożena Hoła zachęca do przygotowania oryginalnych artykułów do specjalnego wydania czasopisma "Applied Sciences" zatytułowanego "Najnowsze problemy naukowe w realizacji i diagnostyce obiektów budowlanych", zawierających aktualne rezultaty badań i odkryć naukowych z szeroko rozumianego zakresu inżynierii budowlanej. Termin nadsyłania artykułów 30 czerwiec, Impact faktor w bazie WoS 2,217, liczba punktów MNiSW 70. Więcej informacji tutaj.


Wejść: