Szukaj w portalu słów:
AKTUALNOŚCI
linia
∗   Najbliższe spotkanie Sekcji (patrz zaproszenie) odbędzie się 8 grudnia 2014 na Politechnice Warszawskiej. Przypominamy, że zebrania Sekcji są otwarte i zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną na naszych spotkaniach.

∗   Na prośbę organizatorów konferencji Creative Construction Conference 2015 organizowanej tym razem w Krakowie publikujemy zaproszenie do składania referatów i zgłaszania swego udziału.

∗   W zakładce "Materiały z pracy Sekcji" prezentujemy opracowania "Stanowisko Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej w sprawie zasad ewaluacji jednostek naukowych" , 
"Stanowisko Komitetu w sprawie roli nauki we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej"
oraz "Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej" prezentowane na spotkaniach Sekcji.

∗   Za zgodą i na prośbę organizatorów konferencji Construction Resarch Congress 2014 w zakładce "Materiały z pracy Sekcji" publikujemy materiały z konferencji CRC 2014.

∗    Na stronie Linki zachęcamy do zapoznania się zrozszerzoną listą wybranych czasopism punktowanych z branży budowlanej.

∗   Wszystkich członków Sekcji zachęcamy do nadsyłania informacji o odbytych obronach i opublikowanych artykułach czy książkach. Więcej informacji na stronie Publikacje.


Wejść: monitoring pozycji