Szukaj w portalu słów:
AKTUALNOŚCI
linia
∗   W wyniku wyborów nowych członków KILiW PAN na kadencję 2014(2015) - 2018 w I etapie do Komitetu zostali wybrani m.in prof. Tadeusz Kasprowicz, prof. Oleg Kapliński oraz prof. Anna Sobotka. Serdecznie gratulejemy!

∗    Ukazała się druga monografia opracowana przez członków Sekcji. Jest to praca zbiorowa pod redakcją prof. Tadeusza Kasprowicza pt. "Inżynieria przedsięwzięć budowlanych: rekomendowane metody i techniki". Tutaj publikujemy jej pełny tekst w formacie pdf. Monografia ukazała się w serii "Studia z zakresu inżynierii" KILiW PAN (Zeszyt nr 91). Pierwsze opracowanie pod redakcją prof. Olega Kaplińskiego ukazało się w 2007 roku i nosiło tytuł "Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych".

∗   W zakładce CZASOPISMA zestawiono nową punktację czasopism obowiązującą w 2015 roku.

∗   Najbliższa konferencja Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbędzie się we Wrocławiu na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego w dniach 22-24 czerwca 2016 r. Konferencja połączona będzie z obchodami Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. Kazimierza Czaplińskiego. Publikujemy pierwszy komunikat Organizatorów. Więcej informacji na stronie konferencji

∗   Za zgodą organizatorów publikujemy informację o międzynaroowej konferencji "World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2016" w Pradze w dniach 13-17.06.2016 ze szczególnym uwzględnieniem sesji "Construction Management and Engineering". Więcej informacji na stronie konferencji

∗   W imieniu stowarzyszenia Engineering, Project and Production Management (EPPM) oraz na prośbę organizatorów zaproszamy do udziału w przyszłorocznej, siódmej już konferencji Stowarzyszenia poświęconej tematyce zarządzania przedsięwzięciami i produkcją. Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 września 2016 r. w Białymstoku, a bezpośrednim organizatorem jest Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Termin przesyłania jednostronicowych streszczeń to 25 lutego 2016 r. Wszystkie referaty (krórkie wersje artykułów 6-7 stron) mają być publikowane w Procedia Engineering, a pełne wersje (8-10 stron) dodatkowo w recenzowanych czasopismach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie konferencji

∗   W zakładce zamieszczono kilka informacji na temat konferencji, które się odbyły w 2015 roku. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.


Wejść: monitoring pozycji