Szukaj w portalu słów:
zycenia

AKTUALNOŚCI
linia
∗   Najbliższe spotkanie Sekcji odbędzie się 28 czerwca 2014, podczas konferencji patronowanej przez Sekcję (patrz niżej). Przypominamy, że zebrania Sekcji są otwarte i zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną na naszych spotkaniach.

∗   W zakładce "Materiały z pracy Sekcji" prezentujemy opracowania "Stanowisko Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej w sprawie zasad ewaluacji jednostek naukowych" , 
"Stanowisko Komitetu w sprawie roli nauki we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej"
oraz "Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej" prezentowane na spotkaniach Sekcji.

∗    Najbliższa KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pod patronatem Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH jest organizowana przez POLITECHNIKĘ KRAKOWSKĄ IM. T. KOŚCIUSZKI, INSTYTUT ZARZADZANIA W BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE ORAZ AKADEMIĘ GÓRNICZO-HUTNICZĄ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE, KATEDRĘ GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI. Konferencja odbędzie się 26-28 czerwca 2014 w Krakowie. Bliższe informacje oraz komunikaty można znaleźć na stronie Organizatorów.

∗    Aktualne informacje o pracach nad przygotowywanym w ramach pracy Sekcji "Komendium" zostały przesłane do wszyskich jego autorów. W razie pytań dotyczących formatowania bibliografii proszę kontaktować się z prof. M. Połońskim.

∗    Na stronie Linki zachęcamy do zapoznania się nową (z 17.12.2013) punktację wybranych czasopism z branży budowlanej.

∗   Wszystkich członków Sekcji zachęcamy do nadsyłania informacji o odbytych obronach i opublikowanych artykułach czy książkach. Więcej informacji na stronie Publikacje.


Wejść: monitoring pozycji