Szukaj w portalu słów:
AKTUALNOŚCI
linia
∗   W dniach 14-19 wrzesień 2014 w Krynicy odbyła się jubileuszowa 60 konferencja naukowo-techniczna Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB organizowana przez Politechnikę Lubelską. W ramach konferencji odbyły się dwie sesje poświęcone zagadnieniom Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały w postaci drukowanej i cyfrowej. Referaty były opublikowane w czasopiśmie Budownictwo i architektura vol. 13(1-4) 2014.

∗   W dniach 26-28 czerwca 2014 w Krakowie odbyła się pod patronatem Sekcji konferencja naukowo-techniczna pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH. Więcej informacji o przebiegu informacji można zneleźć w zakładce Konferencje.

∗   W zakładce "Materiały z pracy Sekcji" prezentujemy opracowania "Stanowisko Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej w sprawie zasad ewaluacji jednostek naukowych" , 
"Stanowisko Komitetu w sprawie roli nauki we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej"
oraz "Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej" prezentowane na spotkaniach Sekcji.

∗   Za zgodą i na prośbę organizatorów konferencji Construction Resarch Congress 2014 w zakładce "Materiały z pracy Sekcji" publikujemy materiały z konferencji CRC 2014.

∗    Aktualne informacje o pracach nad przygotowywanym w ramach pracy Sekcji "Komendium" zostały przesłane do wszyskich jego autorów. W razie pytań dotyczących formatowania bibliografii proszę kontaktować się z prof. M. Połońskim.

∗    Na stronie Linki zachęcamy do zapoznania się z nową (z 17.12.2013) punktacją wybranych czasopism z branży budowlanej.

∗   Wszystkich członków Sekcji zachęcamy do nadsyłania informacji o odbytych obronach i opublikowanych artykułach czy książkach. Więcej informacji na stronie Publikacje.


Wejść: monitoring pozycji