ARCHIWUM WIADOMOŚCI I KOMUNIKATÓW

liniapowrót do głównej strony

∗    Najbliższe spotkanie Sekcji odbędzie się 22 września 2021r. o godz. 9.00 na Politechnice Gdańskiej.
W załączniku program zebrania oraz mapka.
Przypominamy, że zebrania Sekcji są otwarte i zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną na naszych spotkaniach.

∗    Najbliższe spotkanie Sekcji odbędzie się 21 czerwca 2021r. o godz. 12.00 w formie zdalnej na platformie Zoom. W załączniku bliższe informacje i program zebrania.
Przypominamy, że zebrania Sekcji są otwarte i zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną na naszych spotkaniach.

∗   Miło jest nam poinformować, że członkami KILiW PAN w kadencji 2020 - 2023 z naszej Sekcji zostali: Pan Prof. Oleg Kapliński, Pani Prof. Anna Sobotka i Pani Dr hab. Elżbieta Radziszewska-Zielina prof. Politechniki Krakowskiej. Serdecznie gratulujemy!

∗   W imieniu wszystkich członków i sympatyków Sekcji IPB, profesor Elżbieta Radziszewska-Zielina, Przewodnicząca Sekcji złożyła gratulacje profesorowi Kazimierzowi Czaplińskiemu z okazji pięknego Jubileuszu 95-lecia Urodzin. 20.04.2021-Sesja Jubileuszowa online. Zdjęcia dostępne tutaj.

∗   W kwietniu tego roku przypadają 95-te urodziny Prof. Kazimierza Czaplińskiego, wieloletniego członka naszej Sekcji. Z tej doniosłej okazji współpracownicy Pana Profesora organizują w dniu 20 kwietnia 2021 r. zdalną, okolicznościową sesję urodzinową. Szczegółowe informacje znajdują się na tutaj.

∗   Miło jest nam poinformować, że Prof. Oleg Kapliński,
dr h.c. został honorowym członkiem Euro Working Group "Operation Research in Sustainable Development and Civil Engineering". Gratulujemy!

∗   Profesor Tadeusz Trzaskalik zaprasza na konferencję Modelowanie Preferencji a Ryzyko'21 oraz International Workshop on Multiple Criteria Decision Making'21. Konferencja odbędzie się w dniach 22 i 23 marca w trybie on-line. Konferencja jest bezpłatna, należy się zarejestrować przez stronę internetową. Więcej informacji tutaj.

∗   15 maja w Wilnie odbyło się 17th Colloquium "Sustainable decisions in Built Environment" and 7th meeting of EURO working group OR in Sustainable Development and Civil Engineering, podczas którego profesor Edmundas Zavadskas, członek stowarzyszony naszej Sekcji, obchodził swoje 75 urodziny. Profesor otrzymał gratulacje, które w imieniu Sekcji IPB złożyła jej sekretarz, dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK. Zamieszczamy zdjecie z tej uroczystości. Więcej informacji na temat Szanownego Jubilata tutaj.

∗   Miło jest nam poinformować, że Prof. Anna Sobotka została laureatem Polskiego Herkulesa 2018, a laureatem Buildera w kategorii "Nauka i edukacja" został prof. Zdzisław Hejducki. Gratulejemy! Więcej informacji na temat przyznanych nagród tutaj.

∗   Miło jest nam poinformować, że tegoroczną nagrodę naukową im. prof. Aleksandra Dyżewskiego otrzymał
dr hab. inż. Piotr Jaśkowski z Politechniki Lubelskiej. Serdecznie gratulujemy!

∗   Polecamy bardzo interesujący wywiad z prof. M. Skibniewskim na temat przygotowywania i kierowania do czasopism artykułów naukowych.

∗   Miło jest nam poinformować, że Sekretarz naszej Sekcji dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina prof. PK została laureatką szczególnie cennej nagrody przyznanej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN. Więcej na temat odznaczenia można przeczytać tutaj i tutaj. Serdecznie gratulujemy!

∗   Miło jest nam poinformować, że laureatką tegorocznej naukowej nagrody PZITB im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego została dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy!

∗   W dniu 17 maja 2017 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Technical University of Košice (Słowacja) z okazji Jubileuszu 40 - lecia Wydziału. Na posiedzeniu tym zostały wręczone pamiątkowe medale. Medal za współpracę międzynarodową otrzymała dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK. Zdjęcia oraz osiągnięcia Pani Profesor zamieszczamy w sprawozdaniu z tej uroczystości. Serdecznie gratulujemy!

∗   Zapraszamy wszyskich do udziału w World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2017 w Pradze. Referaty z ubiegłorocznej sesji ukazały się w Procedia Engineering i są już indeksowane na Web of Science. Ważne! Zgłoszenie prosimy zarejestrować wg podanej instrukcji.

∗   Miło jest nam poinformować, że wieloletni członek naszej Sekcji, prof. Edmundas Zavadskas z Wilna został Honorowym Członkiem International Association of Grey System and Uncertain Analysis oraz Neuthrosopic Science International Association. W załączeniu kopia certyfikatu1 i certyfikatu2. Serdecznie gratulujemy!

∗    Członkowie Sekcji IPB KILIW PAN wzięli udział w uroczystej otwartej Radzie Naukowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego z okazji Jubileuszu 90-lecia Urodzin Prof. Kazimierza Czaplińskiego (Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Budynek A-1, Aula, godzina 11.15÷13.00) a w ich imieniu członkowie Prezydium Sekcji (na zdjęciu) złożyli życzenia Szanownemu Jubilatowi z okazji pięknego jubileuszu.

∗   Opracowywane są założenia do napisania przez członków Sekcji kompendium wiedzy "Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Rekomendowane metody i techniki". Zaproponowany przez prof. T. Kasprowicza sposób opracowania treści każdego rozdziału oraz kilka uwag edytorskich można przeczytać tutaj

∗   Trwają prace nad logo Sekcji. Na ostatnim posiedeniu prof. T. Kasprowicz przedstawił kilka propozycji opracowanych przez dr. A. Czemplika. Można je obejrzeć tutaj. Wszyskich członków Sekcji prosimy o głosowanie, które pomoże wybrać logo.

∗   W ostatnim numerze Biuletynu Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa na stronach 24 - 26 można przeczytać wywiad z prof. Olegiem Kaplińskim. Polecamy.

∗   W dniach 15-20.IX.2013 odbyła się zorganizowana przez Politechnikę Lubelską 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2013". Tematem przewodnim konferencji było BUDOWNICTWO NA OBSZARACH WIEJSKICH - NAUKA, PRAKTYKA, PERSPEKTYWY. W trakcie konferencji Sekcja IPB miała dwie sesje, wygłoszono łacznie 10 referatów. Materiały z artykułami z tych sesji zostały opublikowane w czasopiśmie Budownictwo i Architektura vol. 12(1) 2013.

∗    Na prośbę prof. Mirosława Skibniewskiego publikujemy informację n.t. Creative Construction Conference 2013 w Budapeszcie.

do góry     powrót do głównej strony