ARCHIWUM WIADOMOŚCI I KOMUNIKATÓW

liniapowrót do głównej strony

∗   Miło jest nam poinformować, że Sekretarz naszej Sekcji dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina prof. PK została laureatką szczególnie cennej nagrody przyznanej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN. Więcej na temat odznaczenia można przeczytać tutaj i tutaj. Serdecznie gratulujemy!

∗   Miło jest nam poinformować, że laureatką tegorocznej naukowej nagrody PZITB im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego została dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy!

∗   W dniu 17 maja 2017 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Technical University of Košice (Słowacja) z okazji Jubileuszu 40 - lecia Wydziału. Na posiedzeniu tym zostały wręczone pamiątkowe medale. Medal za współpracę międzynarodową otrzymała dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK. Zdjęcia oraz osiągnięcia Pani Profesor zamieszczamy w sprawozdaniu z tej uroczystości. Serdecznie gratulujemy!

∗   Zapraszamy wszyskich do udziału w World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2017 w Pradze. Referaty z ubiegłorocznej sesji ukazały się w Procedia Engineering i są już indeksowane na Web of Science. Ważne! Zgłoszenie prosimy zarejestrować wg podanej instrukcji.

∗   Miło jest nam poinformować, że wieloletni członek naszej Sekcji, prof. Edmundas Zavadskas z Wilna został Honorowym Członkiem International Association of Grey System and Uncertain Analysis oraz Neuthrosopic Science International Association. W załączeniu kopia certyfikatu1 i certyfikatu2. Serdecznie gratulujemy!

∗    Członkowie Sekcji IPB KILIW PAN wzięli udział w uroczystej otwartej Radzie Naukowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego z okazji Jubileuszu 90-lecia Urodzin Prof. Kazimierza Czaplińskiego (Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Budynek A-1, Aula, godzina 11.15÷13.00) a w ich imieniu członkowie Prezydium Sekcji (na zdjęciu) złożyli życzenia Szanownemu Jubilatowi z okazji pięknego jubileuszu.

∗   Opracowywane są założenia do napisania przez członków Sekcji kompendium wiedzy "Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Rekomendowane metody i techniki". Zaproponowany przez prof. T. Kasprowicza sposób opracowania treści każdego rozdziału oraz kilka uwag edytorskich można przeczytać tutaj

∗   Trwają prace nad logo Sekcji. Na ostatnim posiedeniu prof. T. Kasprowicz przedstawił kilka propozycji opracowanych przez dr. A. Czemplika. Można je obejrzeć tutaj. Wszyskich członków Sekcji prosimy o głosowanie, które pomoże wybrać logo.

∗   W ostatnim numerze Biuletynu Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa na stronach 24 - 26 można przeczytać wywiad z prof. Olegiem Kaplińskim. Polecamy.

∗   W dniach 15-20.IX.2013 odbyła się zorganizowana przez Politechnikę Lubelską 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2013". Tematem przewodnim konferencji było BUDOWNICTWO NA OBSZARACH WIEJSKICH - NAUKA, PRAKTYKA, PERSPEKTYWY. W trakcie konferencji Sekcja IPB miała dwie sesje, wygłoszono łacznie 10 referatów. Materiały z artykułami z tych sesji zostały opublikowane w czasopiśmie Budownictwo i Architektura vol. 12(1) 2013.

∗    Na prośbę prof. Mirosława Skibniewskiego publikujemy informację n.t. Creative Construction Conference 2013 w Budapeszcie.

do góry     powrót do głównej strony