Szukaj w portalu słów:
AKTUALNOŚCI
linia
∗   W dniach 17-22 wrzesień 2017 w Krynicy odbędzie się 63 konferencja naukowo-techniczna Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB organizowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. W ramach konferencji przewidziane są 2 sesja poświęcone zagadnieniom Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Więcej informacji na stronie Organizatorów.

∗   Najbliższe spotkanie Sekcji odbędzie się w Krakowie w połowie listopada 2017 r. Bliższe informacje o spotkaniu podane zostaną w późniejszym terminie. Przypominamy, że zebrania Sekcji są otwarte i zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną na naszych spotkaniach.

∗   W 2018 roku konferencja naukowo - techniczna Sekcji pt. INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH odbędzie się prawdopodobnie w październiku na Uniwerytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Bliższe informacje o konferencji zostaną podane w listopadzie.

∗   Podejmujemy prace nad opracowaniem kolejnej monografii dotyczącej zagadnień będących w kręgu zainteresowań członków Sekcji. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w prace nad monografią prosimy o nadsyłanie do Sekretarza Sekcji, dr hab. inż Elżbiety Radziszewskiej - Zieliny propzycji tematyki rozdziałów i ich krótkiej charakterystyki.

∗   Dr Elżbieta Szafranko 19-21 października 2017 zaprasza chętnych do udziału w Ogólnopolskiej konferencji dotyczącej problemów badawczych w inżynierii lądowej organizowanej przez Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Bliższe informacje o konferencji są na stronie Organizatorów.

∗   Dr hab. inż Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP zaprasza 26-28.XI.2017 do Bydgoszczy na konferencję "Strategia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie". Informacje o konferencji są w załączonej ulotce.


Wejść: monitoring pozycji